Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή

April 30, 2021 00:31:30
Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή

Apr 30 2021 | 00:31:30

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 0

September 21, 2021 00:18:49
Episode Cover

Πνευματικές νουθεσίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Listen

Episode 0

November 13, 2020 00:22:10
Episode Cover

Η Θεία Πρόνοια

Listen

Episode 0

November 09, 2020 00:17:30
Episode Cover

Η Πνευματικότητα

Listen