Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή

April 30, 2021 00:31:30
Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή

Apr 30 2021 | 00:31:30

/

Show Notes

Other Episodes

Episode

December 24, 2020 00:22:30
Episode Cover

Χριστούγεννα Το Αφανές γεγονός που άλλαξε τον κόσμο

Listen

Episode

November 05, 2020 00:19:49
Episode Cover

Η Ανθρώπινη Κατάκριση

Listen

Episode

February 08, 2021 00:27:45
Episode Cover

Η Αυτομεμψία

Listen