Η Θεία Μετάληψις

June 16, 2023 00:26:50
Η Θεία Μετάληψις
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Η Θεία Μετάληψις

Jun 16 2023 | 00:26:50

/

Show Notes

Other Episodes

Episode 0

April 28, 2021 00:23:45
Episode Cover

Ο Χριστός δεν προσήλθε στο Πάθος με εξουσιαστικό τρόπο - Μεγάλη Τετάρτη

Listen

Episode 0

April 29, 2021 00:23:02
Episode Cover

Όλα οδηγούν προς το τι ήταν ο Χριστός - Μεγάλη Πέμπτη

Listen

Episode 0

November 13, 2020 00:22:10
Episode Cover

Η Θεία Πρόνοια

Listen