Άγιον Όρος

November 02, 2020 00:19:32
Άγιον Όρος
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Άγιον Όρος

Nov 02 2020 | 00:19:32

/

Show Notes

Ομιλία του Γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού για το Άγιο Όρος

Other Episodes

Episode

February 22, 2022 00:17:28
Episode Cover

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός - Από τη Μονή Βατοπαιδίου στη Ρωσία

Listen

Episode

January 27, 2021 00:23:09
Episode Cover

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Listen

Episode

April 30, 2021 00:31:30
Episode Cover

Ο Χριστός θέλων εσταυρώθη, θέλων ετάφη, θέλων ανέστη - Μεγάλη Παρασκευή

Listen