Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

February 18, 2021 00:34:19
Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

Feb 18 2021 | 00:34:19

/

Show Notes

Ομιλία του Γέροντα Εφραίμ για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 2011.

Other Episodes

Episode 0

November 02, 2020 00:19:32
Episode Cover

Άγιον Όρος

Ομιλία του Γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού για το Άγιο Όρος

Listen

Episode 0

March 15, 2021 00:38:02
Episode Cover

Περί μετανοίας

Listen

Episode 0

September 21, 2021 00:18:49
Episode Cover

Πνευματικές νουθεσίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Listen