Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

February 18, 2021 00:34:19
Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

Feb 18 2021 | 00:34:19

/

Show Notes

Ομιλία του Γέροντα Εφραίμ για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου του 2011.

Other Episodes

Episode

November 02, 2020 00:19:32
Episode Cover

Άγιον Όρος

Ομιλία του Γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού για το Άγιο Όρος

Listen

Episode

November 23, 2020 00:23:00
Episode Cover

Περί του Αγίου Ιωσήφ Τιμισοάρας

Listen

Episode

January 05, 2021 00:26:00
Episode Cover

Η Υπακοή κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

Listen