Ο Χριστός δεν θέλει να Τον λυπηθούμε…. Ο Χριστός δέχθηκε το Πάθος - Μεγάλη Τρίτη

April 27, 2021 00:19:25
Ο Χριστός δεν θέλει να Τον λυπηθούμε…. Ο Χριστός δέχθηκε το Πάθος - Μεγάλη Τρίτη
ΑΘΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Ο Χριστός δεν θέλει να Τον λυπηθούμε…. Ο Χριστός δέχθηκε το Πάθος - Μεγάλη Τρίτη

Apr 27 2021 | 00:19:25

/

Show Notes

Other Episodes

Episode

January 23, 2021 00:22:03
Episode Cover

Η Περιφρούρηση της Παράδοσής μας

Listen

Episode

April 29, 2021 00:23:02
Episode Cover

Όλα οδηγούν προς το τι ήταν ο Χριστός - Μεγάλη Πέμπτη

Listen

Episode

May 17, 2021 00:27:06
Episode Cover

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Listen